Aritmiler ne gibi yakınmalara-bulgulara neden olur

Normal ve anormal kalp ritmleri nelerdir?