Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Mitral valv prolapsusu (MVP) bulguları nelerdir ?

Hastaların çoğunda hiçbir yakınma yoktur. Bazı hastalar ise hiçbir şikayeti olmadığı halde başka nedenlerle doktora gittiklerinde, kalp muayenesi sırasında üfürüm veya klik denen bir ses duyulması sonucu tanı alırlar.

Yakınması olanlar genellikle çarpıntı, göğüs ağrısı, anksiyete, panik atakları, baş dönmesi  gibi nedenlerle doktora başvururlar. Önemli düzeyde mitral yetersizliği varsa nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetler bulunabilir. Kesin tanı muayene ve çocuk kalp hastalıkları uzmanlarınca yapılan ekokardiyografi ile konulur

Sayfa Galerİsİ