Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Ventriküler septal defekt tanısı nasıl konulur?

Küçük deliklerde genellikle herhangi bir nedenle doktora gidildiğinde üfürüm duyulması ile VSD’den şüphelenilir.

 Büyük deliklerde üfürümün yanı sıra yukarıda sayılan hızlı nefes alıp verme, emerken yorulma, terleme, yeterli kilo alamama ve sık akciğer enfeksiyonu geçirme şikayetlerin bulunması veya çekilen göğüs fiminde kalbin büyük görülmesi kalpte bir delik olduğunu düşündürür. Kesin tanı çocuk kalp doktorlarının yapacağı muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Sayfa Galerİsİ