Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Supraventriküler Taşikardi (SVT) nedir ?

Kalp hızının yaşa göre belirlenen normal değerin üzerinde olmasına taşikardi denir. Supraventriküler taşikardi kalbin üst boşluklarından (kulakçıklardan) kaynaklanan hızlı kalp atımı atağıdır. SVT çocukluk çağında en sık  görülen taşikardi tipidir ve özellikle yenidoğan, erken çocukluk (6-9 yaş) ve ergenlik dönemi olmak üzere üç dönemde pik yapmaktadır.  Saniyeler kadar kısa süreli olabileceği gibi günlerce sürebilir. Bu sırada kalp hızı genellikle 180 atım/dk’ nın üzerindedir. Bir çok nedeni vardır.

 

Supraventriküler taşikardi (SVT).jpg

Sayfa Galerİsİ