Ventriküler Taşikardi Tedavisi

Ventriküler taşikardi acil olarak tedavi edilmelidir.